0

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Ενημέρωση για ανακατεύθυνση σε νέο ιστολόγιο

 Αγαπητοί επισκέπτες σας ενημερώνουμε ότι το ιστολόγιο μας μεταφέρεται σε νέα διεύθυνση με την φιλοξενία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από την υπηρεσία του Blogs.sch.gr  κοινότητες & ιστολόγια.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο νέο ιστολόγιο 

https://blogs.sch.gr/12dimkoz/

ή απλά να περιμένετε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να μεταφερθείτε αυτόματα στο νέο ιστολόγιο.

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Αφίσες μαθητών/τριών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

 Αφίσες μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων με τίτλο "Σερφάρω με ασφάλεια - Ζω με ασφάλεια"


Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ:ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΕΡΦΑΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΖΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Δεξιότητεςστόχευσηςτουεργαστηρίου: Δεξιότητες μάθησης (4Cs): επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργικότητα. Ψηφιακές δεξιότητες: προστασία από εξαρτημένες συμπεριφoρές στις ΤΠΕ, ψηφιακή νοημοσύνη, δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Γνωριζόμαστε και γινόμαστε ομάδα!
2.Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
3.Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα-Πνευματικά δικαιώματα
4.Ο διαδικτυακός μας φίλος
5.Διαδικτυακός εθισμός
6.Εκφοβισμός και διαδίκτυο
7.Αποτίμηση


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα


1ο Εργαστήριο


Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες και γνωρίζονται στο πλαίσιο της ομάδας υπερβαίνοντας φιλίες ή τις παρέες που έχουν ήδη δημιουργήσει. Αναλαμβάνουν ρόλους που θα εναλλάσσονται σε κάθε εργαστήριο, όπως και οι ομάδες. Σκοπό αποσκοπεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της διαπραγμάτευσης μέσω της συζήτησης, της ενσυναίσθησης και της αποποίησης προκαταλήψεων απέναντι σε μαθητές που δυσκολεύονται στη μαθησιακή διαδικασία.2ο Εργαστήριο


Στο δεύτερο εργαστήριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα πώς οι μαθητές να προφυλάσσουν τον υπολογιστή τους από ιούς, πώς να αποκλείουν διαφημίσεις που μπορεί να μεταφέρουν ιούς και πώς να ξεχωρίζουν ποιες ιστοσελίδες είναι κατάλληλες για παιδιά ή και ποιες να αποφεύγουν.


3ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Έπειτα θα γίνει αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα έργων σε ψηφιακή μορφή . Τέλος με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω ψηφιακών παιχνιδιών θα γίνει αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα και τα κριτήρια επιλογής τους μέσω συμβόλων.


4ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να υιοθετήσουν κανόνες ασφαλούς επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, να αντιπαραβάλλουν τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών φίλων με τους φίλους στην πραγματική ζωή και επίσης να γνωρίσουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν όταν
κάποιος άγνωστος τους προσελκύσει φιλικά χωρίς να το θέλουν και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.


5ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις πρώτες ενδείξεις από την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, να διακρίνουν τις επιπτώσεις του εθισμού στην καθημερινότητά τους και στη σχολική επίδοση όπως και στην υγεία τους και να αναζητήσουν τρόπους για την προστασία Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις πρώτες ενδείξεις από την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, να διακρίνουν τις επιπτώσεις του εθισμού στην καθημερινότητά τους και στη σχολική επίδοση όπως και στην υγεία τους και να αναζητήσουν τρόπους για την προστασία και την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού.


6ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τους τρόπους εκδήλωσής του. Να αναπτύξουν δεξιότητες πρόληψης και να εντοπίσουν τις διαφορές με το <<πείραγμα>>. Η ανάπτυξη ενσυναίσθησης με θεατρικό δρώμενο για την κατανόηση των συναισθημάτων που βιώνουν τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό στο διαδίκτυο.


7ο Εργαστήριο


Αρχικά θα γίνει αποτίμηση των κατακτημένων γνώσεων καις τη συνέχεια η συνεργασία μεταξύ των μαθητών που οδήγησε σε συνεργατικό έργο. Μέσω ρουμπρίκας θα αξιολογηθούν οι δεξιότητες μάθησης (4Cs) και οι ψηφιακές δεξιότητες. Τέλος θα γίνει καταγραφή των τρόπων διάχυσης των δράσεων στο κοινωνικό σύνολο.


2ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Φροντίζω το περιβάλλον

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Φυσικές Καταστροφές-Πολιτική Προστασία

ΤΙΤΛΟΣ:    Όταν μας επισκέπτεται ο εγκέλαδος…

Δεξιότητεςστόχευσηςτουεργαστηρίου: Δεξιότητες 21ου αι. (Δεξιότητες μάθησης 21ου αι., Παραγωγική μάθηση), Δεξιότητες ζωής (Δεξιότητες κοινωνικής ζωής), Δεξιότητες του νου (Στρατηγική σκέψη, Πλάγια σκέψη, Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές)


Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Πρώτη επαφή με το θέμα –Ο σεισμός, ως φυσικός κίνδυνος

2.Τι είναι σεισμός;

3.Μύθοι για τον σεισμό και τον Εγκέλαδο

4.Τι κάνω πριν το σεισμό;

5.Πόσο έτοιμος/η είμαι σε περίπτωση σεισμού;

6. Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού;Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν την έννοια του φυσικού κινδύνου και να αναφέρουν φυσικούς κινδύνους. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο σεισμός είναι ένας φυσικός κίνδυνος.

2ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, το εσωτερικό της γης, τα αίτια του σεισμού και να αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες.

3ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν τον μύθο του Εγκέλαδου , όπως και μύθους άλλων λαών σχετικά με τον σεισμό

4ο Εργαστήριο

Οι μαθητές δημιουργούν βαλιτσάκι με τα είδη πρώτης ανάγκης, καταγράφουν οδηγίες για τους γονείς τους όσον αφορά τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν σε αντικείμενα του σπιτιού τους για την ασφάλειά τους και γνωρίζουν τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του σεισμογράφου.

5ο Εργαστήριο

Να γνωρίσουν βιωματικά τον σεισμό και να αποκτήσουν δεξιότητες για την προστασία τους από τον σεισμό. Να συμμετέχουν σε άσκηση υποτιθέμενου σεισμού και να προτείνουν τρόπους να γίνει η τάξη τους πιο ασφαλής.3ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση

ΤΙΤΛΟΣ:  Αν είμαστε μαζί, γινόμαστε πιο δυνατοί!


Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Δεξιότητες του 21ου αι. Δεξιότητες μάθησης του 21ου αι.– Συνεργασία- Επικοινωνία- Κριτική σκέψη-Δημιουργικότητα- Παραγωγική μάθηση.

Δεξιότητες Ζωής, Δεξιότητες κοινωνικής ζωής, κοινωνικές δεξιότητες - Υπευθυνότητα. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης –Ενσυναίσθηση και ευαισθησία- Πολιτειότητα.

Δεξιότητες επιχειρηματικότητας - Πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα.

Δεξιότητες του νου: Στρατηγική και οργανωσιακή σκέψη- Μελέτη περίπτωσης και επίλυση προβλημάτων.

Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Γνωριζόμαστε και μια ομάδα γινόμαστε!

2.Δώσε μου το χέρι!

3.Παίρνουμε θέση!

4.Μια εικόνα …χίλιες λέξεις!

5.Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

6.Ενεργοί πολίτες

7.Ας κάνουμε τη διαφορά!Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

1ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να αισθανθούν μέλη της ομάδας. Να διαμορφώσουν το συμβόλαιο της ομάδας τους και να αναφέρουν τις προσδοκίες από το πρόγραμμα.

2ο Εργαστήριο

Οι μαθητές αναφέρουν προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. Επίσης στόχο αποτελεί να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης, διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης.

3ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κοινωνικής ζωής και να είναι σε θέση να προβληματιστούν και να επιχειρηματολογήσουν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες κοινωνικής ζωής και δεξιότητες μάθησης του 21ου αι. Να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξοικειωθούν με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής ζωής και δεξιότητες μάθησης και ψηφιακής μάθησης του 21ου αι

6ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής σκέψης, ενσυναίσθησης, ευαισθησίας και διαμεσολάβησης.

7ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αναστοχαστούν και να αξιολογήσουν την πορεία τους στο πρόγραμμα. Να ανταλλάξουν μεταξύ τους σκέψεις και προβληματισμούς.
4ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:STEM - Εκπαιδευτική ρομποτική

ΤΙΤΛΟΣ: Μια ρομποτοπαρέα: Σχήματα και στερεά!


Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, ψηφιακές δεξιότητες συνεργασίας, δεξιότητες του νου, της πλάγιας σκέψης, ρουτίνες σκέψης, τεχνολογικός-πληροφορικός σχεδιασμός

Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Η ταυτότητα των ομάδων μας

2.Βρίσκω τον Ευκλείδη!

3.Μεταμορφώνω γεωμετρικά σχήματα

4.Μεταμορφώνω γεωμετρικά στερεά! (1)-STEM

5.Μεταμορφώνω γεωμετρικά στερεά(2)- STEM

6Η γειτονιά μου μελλοντικά!

7.Αποτίμηση


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα εργαστηρίων:

1ο εργαστήριο

Οι μαθητές γνωρίζουν τους στόχους του προγράμματος, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και προσαρμοστικότητας σε ετερογενείς ομάδες και υπευθυνότητας.


2ο εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν τη σημασία των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών στην καθημερινότητα και σε έργα πολιτισμού. Επίσης να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και πληροφορικού γραμματισμού.3ο εργαστήριο

Καλλιέργεια δημιουργικής και υπολογιστικής σκέψης, ψηφιακές δεξιότητες κριτικής υπολογιστικής σκέψης και δημιουργικότητας.


4ο εργαστήριο

Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικής-υπολογιστικής σκέψης. Επίσης δεξιότητες ψηφιακής υπολογιστικής σκέψης και δημιουργικότητας, όπως και πλάγιας σκέψης.

5ο εργαστήριο

Δεξιότητες δημιουργικής και υπολογιστικής σκέψης, πλάγιας σκέψης και συνεργασίας.

6ο εργαστήριο

Αναπτύσσονται δεξιότητες του νου, της πλάγιας σκέψης με κατασκευές.

7ο εργαστήριο

Καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επικοινωνίας-συνεργασίας, δεξιότητες του νου, ψηφιακές δεξιότητες


1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ - Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Τίτλος: Σταματώ τις διακρίσεις - Αποδέχομαι τον "Άλλο".

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου


Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs.) Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία
Δεξιότητες Ζωής. Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία.
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.


Τίτλοι των εργαστηρίων

1.Ας γνωριστούμε ξανά!
2.Εμείς και οι … Άλλοι.
3.Μια εικόνα… χίλιες πράξεις.
4. Πώς αντιμετωπίζονται οι διακρίσεις στα λογοτεχνικά βιβλία;
5. Ημερολόγια χαρακτήρων.
6. Ξαναγράφω την ιστορία.
7.Αξιολόγηση.


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 1ου εργαστηρίου δεξιοτήτων της Γ τάξης


Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

• εξετάζει την ομάδα της τάξης ως μια κοινότητα που απαρτίζεται από μέλη που όλα μεταξύ τους έχουν κοινά και διαφορετικά στοιχεία.

• δει τον εαυτό του ως μέλος μιας τέτοιας κοινότητας.

• συνειδητοποιήσει την ύπαρξη ατομικών διαφορών μεταξύ των μελών μιας ομάδας που μπορεί αρχικά να φαίνεται ομοιογενής και να συνειδητοποιήσει ότι οι διαφορές εμπλουτίζουν τη ζωή μας.
 • προβληματιστεί για τις προσωπικές του αντιλήψεις και στερεότυπα.
 • υιοθετήσει κριτική στάση απέναντί τους.
 • ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα συναισθήματα των άλλων και να αναπτύξει ενσυναίσθηση.
 • κατανοήσει την ύπαρξη διακρίσεων και τη σύνδεσή τους με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις.
 • παρατηρεί και να αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες που παρέχει η εικονογράφηση.
• προτείνει τρόπους υποστήριξης ατόμων που βιώνουν διακρίσεις και αποκλεισμό και να συνεργαστεί στο πλαίσιο της ομάδας.

● εντοπίσει διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόπους αποδοχής του «Άλλου».

● προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα τους τρόπους αυτούς και να διακρίνει τα πιθανά πλεονεκτήματά τους.

● επεξεργάζεται τις κειμενικές πληροφορίες και να τις παρουσιάζει με ένα «γράφημα».

● αρχίσει να σκέφτεται έναν κόσμο στον οποίο η κοινή αποδοχή και ο αλληλοσεβασμός θα είναι σημαντικοί παράγοντες.
 • συνεργάζεται και να οργανώνει τη δουλειά του στο πλαίσιο της ομάδας.
• γράφει μικρά ημερολογιακά κείμενα.

• συνειδητοποιεί τις διαφορετικές οπτικές μιας κατάστασης.

• αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων.

• αναπτύξει ενσυναίσθηση.

• αναγνωρίσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν πράξεις διάκρισης(απαγόρευση, αποκλεισμός, περιθωριοποίηση).

• σκεφτεί κριτικά σε σχέση με τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν συμπεριφορές αποκλεισμού των άλλων.
 • κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων.
 • αναπτύξει ενσυναίσθηση.
 • στοχαστεί πάνω στην εικονογράφηση του βιβλίου.
 • αξιολογεί τρόπους και πιθανές διαδικασίες αποδοχής του «Άλλου».
• προτάσσει το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

• αλληλεπιδράσει με ένα λογοτεχνικό κείμενο μεταπλάθοντάς το και δίνοντας ένα δικό του τέλος.
 • προτείνει ιδέες και λύσεις, να σκεφτεί κριτικά.
 • στοχαστεί, να αναπτύξει κριτική στάση, να συνεργαστεί, να αποδεχτεί την διαφορετικότητα.
• αξιολογήσει τις προσπάθειες και τα όσα κατάφεραν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά: Ζωοφιλία, δικαιώματα ζώων.

Τίτλος: Με τα ζώα μαζί!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: Δεξιότητες του 21ου αιώνα (4cs)

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Οι άνθρωποι και τα ζώα.

2.Ζώα στο σχολείο και στη γειτονιά.

3.Ταξινομίες ζώων.

4.Τα εξωτερικά μέρη των ζώων και η χρησιμότητά τους.

5.Τα «σπίτια» των ζώων - Ζώα υπό εξαφάνιση.

6. Τα αδέσποτα ζώα - Ζώα σε αιχμαλωσία - Κακοποίηση ζώων.

7.Διάχυση - Αξιολόγηση - Αναστοχασμός
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ές :

·Να δεσμεύονται στη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τα ζώα.

· Να διατυπώνουν προσδοκίες και ερωτήματα που θα ήθελαν να απαντήσουν μέσω του εργαστηρίου για τα ζώα.

·Να περιγράφουν κατοικίδια ζώα που έχουν στο σπίτι τους ή στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού.

· Να αναγνωρίζουν τη συναισθηματική σχέση ανθρώπων και ζώων.

·Να αξιολογούν και να αναστοχάζονται πάνω στη δουλειά τους.
 • Να παρατηρούν ζώα και συμπεριφορές ανθρώπων.
·Να καταγράφουν ζώα, ανάγκες και συνήθειές τους.

· Να αξιολογούν και να αναστοχάζονται πάνω στη δουλειά τους.
 • Να ταξινομούν ζώα σε μεγάλες κατηγορίες.
· Να εντοπίζουν κριτήρια με βάση τα οποία δημιουργούνται ταξινομήσεις με βάση τον τόπο όπου ζουν (θάλασσα, δάσος, κήπος, αγρόκτημα, σπίτι…).

·Να συνεργάζονται και να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις σε ομάδες.

Να υποστηρίζουν τις θέσεις τους.

· Να ταξινομούν σε δύο κατηγορίες ζώα που γεννούν μικρά (θηλαστικά) και ζώα που γεννούν αυγά (ωοτόκα).
 • Να περιγράφουν τα εξωτερικά μέρη ενός ζώου: κεφάλι, σώμα, αυτιά, μύτη, ουρά.
· Να συνδέουν εξωτερικά μέρη των ζώων με τη χρησιμότητά τους και ιδιαίτερες ικανότητες όπως φτερά – πετάνε, βράγχια – επιβιώνουν στο νερό…
 • Να διακρίνουν τη χρησιμότητα των φωλιών.
· Να σέβονται τις φωλιές των ζώων.

· Να κατασκευάζουν φωλιές για ζώα.

· Να εντοπίζουν ζώα υπό εξαφάνιση.

· Να αναφέρουν ζώα που δεν υπάρχουν πια και αιτίες εξαφάνισής τους.

· Να εντοπίζουν ανθρώπινες δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη κάποιων ζώων.

· Να προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα.
 • Να ευαισθητοποιούνται γύρω από το θέμα της εγκατάλειψης ζώων.
· Να εντοπίζουν περιπτώσεις κακοποίησης ζώων.
 • Να αποτιμούν την εμπειρία τους στο πλαίσιο του εργαστηρίου (θετικά – αδύναμα σημεία, οφέλη, δυσκολίες).
· Να διατυπώνουν προσδοκίες για μελλοντικά εργαστήρια.
3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ζω καλύτερα - ευ ζην

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Τίτλος: Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs.) Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία .

▪ Δεξιότητες Ζωής. Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα.

▪ Δεξιότητες του νου. Οργανωτική σκέψη, κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές, ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός.


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας -Συμβόλαιο τάξης.

2.Παίζουμε τους γιατρούς;

3.Ο κύκλος της ζωής.

4.Καθρέφτη καθρεφτάκι μου.

5.Το ταξίδι της τροφής.

6.Δόντια γερά και καθαρά, για να χαμογελάμε πάντοτε παιδιά!

7.Αξιολόγηση.Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

• Να αναπτύσσει την αυτοπειθαρχία, την υπευθυνότητα και την ομαδικότητα.

• Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας , αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας .

• Να καλλιεργήσει την κριτική του/της σκέψη.

● Να καταγράφει τις σκέψεις και τις ιδέες του στο χαρτί.

● Να μάθει να εκφράζεται, να ακούει και να αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα παιδιά.

● Να καταλάβει που βρίσκεται το καθένα από τα όργανα πάνω στο σώμα.

● Να αντιληφθεί τη σχέση ανάμεσα στην καλή λειτουργία των οργάνων του σώματος και την υγεία .

● Να τραγουδά και να εκφράζει στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης.

● Να συγκρίνει διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και να αντιλήφθη τον κύκλο της ζωής.

● Να συσχετίζει γεγονότα, πρόσωπα, εικόνες και αντικείμενα ώστε να αναπτύξει μια αρχική αίσθηση χρονολόγησης.

● Να αποδέχεται τη διαφορετικότητα.

● Να βοηθά, ώστε να ταυτιστεί με το γονέα του ιδίου φύλου.

● Να καταλάβει που βρίσκονται τα όργανα πάνω στο σώμα μας.

● Να συνεργάζεται σε ομαδικές δραστηριότητες.

● Να διακρίνει μορφολογικά και βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να εντοπίσει κοινά στοιχεία.

● Γνωριμία με τις λειτουργίες και τα βασικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος.

● Βιωματική- ανακαλυπτική μάθηση μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων.

● Ανακάλυψη μέσω παιχνιδιού του μεγαλείου του ανθρώπινου σώματος .

● Να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στους Η/Υ ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών .
 • Να αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο , να τις αξιολογεί, να επιλέγει αυτές που χρειάζεται και να τις αποθηκεύει.
• Να διακρίνει τις βασικές λειτουργίες του πεπτικού συστήματος.

• Να μπορεί να παρατηρεί, να μελετά και να συμπεραίνει .

• Να καλλιεργήσει την αναλυτική και συνθετική ικανότητα.

• Να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα και τη φαντασία.

• Να αναπαριστά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος στο χώρο.

• Να αναφέρει τα όργανα του πεπτικού συστήματος , να κατανοήσει και να εξηγήσει τη λειτουργία καθενός από αυτά .

 • Να εντοπίσει σε τομή του ανθρωπίνου σώματος τη θέση των οργάνων του πεπτικού συστήματος.

 • Να εξοικειωθεί με τη διατύπωση συμπερασμάτων και να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα.

• Να προβληματιστεί για τις συνέπειες της μη σωστής στοματικής υγιεινής.

• Να γνωρίσει τη μορφολογία της στοματικής κοιλότητας και τη χρησιμότητά της.

• Να γνωρίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή υγιεινή του στόματος (διατροφή, συνήθειες). • Να αναπτύξει δεξιότητες για τη φροντίδα του στόματος.
 • Να κατασκευάζει τρισδιάστατες αφίσες του σώματος.
• Να μάθει να αναπαριστά τα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος.

• Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας. • Να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη.
4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Υποθεματική: Οικονομικός Γραμματισμός.

Τίτλος: Στην τσέπη… χαρτζιλίκι!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs.)


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Μέθοδοι πληρωμής.

2.Εισόδημα.

3.: Έχω ανάγκη – χρειάζομαι.

4.Ξοδεύω.

5. Προϋπολογισμός.

6.Δανείζομαι – Επιστρέφω .

7. Αξιολόγηση.Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ές:

● Να κατονομάζουν τις μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιούν στην οικογένειά τους.

● Να κατηγοριοποιούν τις μεθόδους πληρωμής που ανέφεραν.

● Να δημιουργούν ραβδόγραμμα για να συγκρίνουν τη συχνότητα χρήσης των διαφορετικών μεθόδων πληρωμής.

● Να κατονομάζουν τους τρόπους με τους οποίους κερδίζουν το «εισόδημά» τους (χαρτζιλίκι).

● Να συνοψίζουν τους τρόπους με τους οποίους κερδίζουν το χαρτζιλίκι τους.

● Να διατυπώνουν παραδείγματα ως προς τις έννοιες εργασία – πληρωμή.

● Να συνθέτουν μικρά κείμενα.

● Να διακρίνουν την έννοια των ρημάτων «έχω ανάγκη» - «επιθυμώ»

● Να αναλύουν τους λόγους της τοποθέτησης της κάθε κάρτας στην αντίστοιχη ετικέτα.

● Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

● Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να επιλέγουν δραστηριότητες στις οποίες θα ξοδέψουν το χαρτζιλίκι τους.

● Να επιλύουν μελέτη περίπτωσης εξόδων.
 • Να γράφουν τα εβδομαδιαία τους έξοδα.
• Να κωδικοποιούν τα εβδομαδιαία τους έξοδα.

• Να αξιολογούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

• Να αιτιολογούν τις επιλογές τους.

• Να συνθέτουν μικρά κείμενα.
 • Να γράφουν τα εβδομαδιαία τους έξοδα
• Να διατυπώνουν συλλογισμούς/ υποθέσεις.

• Να κατανοήσουν την έννοια της υπευθυνότητας γενικά και ειδικότερα την έννοια της υπεύθυνης διαχείρισης του εισοδήματός τους.
 • Να δημιουργούν την τελική εκδοχή του επιτραπέζιου παιχνιδιού.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ. Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STEM/Eκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος: Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:
Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα 4cs:Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα
Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα: Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
Δεξιότητες του νου: Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός, επίλυση προβλημάτων, κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές.

Υποθεματικές: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, οργανωτική ικανότητα, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1. Ενδυνάμωση ομάδας - έναυσμα ενδιαφέροντος

2. Διαχείριση των απορριμμάτων, συλλογή και ταξινόμησή τους

3. Μετράμε αποστάσεις και κατασκευάζουμε την πίστα μας

4.Κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση υλικών

5. Ο πρώτος μας αλγόριθμος. Στον ρόλο του ρομπότ τα παιδιά

6.Προγραμματισμός του ρομπότ Beebot. Συλλογή και απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών

7. Αποτίμηση του προγράμματοςΠροσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 1ου εργαστηρίου δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων και δραστηριοτήτων είναι:


 • Η διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Διάκριση των υλικών σε ανακυκλώσιμα και μη, σε οργανικά και ανόργανα με διαδικασίες ταξινόμησης και καταμέτρησης.
 • Γνωριμία με το ρομπότ Beebot και κατασκευή πίστας.
 • Επαναχρησιμοποίηση υλικών για άλλες κατασκευές.
 • Μαθαίνουν να δίνουν οδηγίες και να τις ακολουθούν.
 • Αποτύπωση πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης - πίστας με κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά και προγραμματισμός ρομπότ.
 • Αναστοχασμός - αξιολόγηση.


2ο . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ενδιαφέρομαι & Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη
Υποθεματική: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα Δικαιώματα

Τίτλος: «Τα δικαιώματα των παιδιών »

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:


Β1. Δεξιότητες Κοινωνικής Ζωής (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Ανεκτικότητα, Υπευθυνότητα) Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθησης και Ευαισθησία, Επίλυση συγκρούσεων)

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.…«Ας γνωριστούμε ξανά»

2. «Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει»

3.«Επιθυμίες, ανάγκες αλλά και δικαιώματα»

4.«Τα δικαιώματα των παιδιών»

5. «Γνωριμία με κείμενα άρθρων από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών»

6.«Μπορώ να βοηθήσω;»

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 2ου εργαστηρίου δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων 


Αποδοχή της διαφορετικότητας και αναγκαιότητας συναναστροφής. Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας. Πρώτη επαφή με μια βασική ανθρώπινη ελευθερία, αυτή της ίδιας της ύπαρξης αλλά και της κατοχύρωσης ενός ονόματος.

Εισαγωγή στην έννοια της «ανάγκης» και «επιθυμίας» και αντίστοιχη διάκριση. Οι μαθητές/τριες μυούνται -έστω και διαισθητικά- σε ένα ακόμη βασικό δικαίωμα, αυτό της μη διάκρισης. Να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση στην έκφραση της προσωπικής οπτικής αναλαμβάνοντας δράσεις υποστήριξης των δικαιωμάτων.

Να μυηθούν οι μαθητές/τριες της τάξης στη γνωριμία με την έννοια του δικαιώματος μέσα από την αντιδιαστολή των αναγκών και επιθυμιών. Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σύνδεση των βασικών αναγκών με ανθρώπινα δικαιώματα.

Να οικοδομήσουν σταδιακά την έννοια του δικαιώματος και του περιεχομένου της. Οι μαθητές/τριες της τάξης να πληροφορηθούν για τα κείμενα που αφορών στα δικαιώματα των παιδιών.

Να έχουν μια πρώτη ευκαιρία γνωριμίας με το περιεχόμενο της Απλοποιημένης Έκδοσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού

Οι μαθητές /τριες της τάξης να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή τους ζωή, να έχουν αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και των άλλων. Να μπορούν να εξηγήσουν γιατί είναι ευθύνη όλων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων παιδιών.

Στην ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στους μαθητές/τριες της τάξης για ανάληψη δράσεων υποστήριξης των δικαιωμάτων για όλους. Να διεκδικούν τα δικαιώματα στην πράξη για όλα τα παιδιά.

3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Υποθεματική: Υγεία

Τίτλος: Ο Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτειά του στον κόσμο της υγιεινής διατροφής

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:
 Δεξιότητες 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας, δεξιότητες νου.

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1. Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας –Συμβόλαιο τάξης

2.Από πού προέρχεται το αγαπημένο μου φαγητό; (Προέλευση των τροφών)

3. Διατροφική πυραμίδα -ομάδες τροφίμων

4.Εποχιακά φρούτα-λαχανικά

5.Νερό, υγιεινή διατροφή και άσκηση: To τρίπτυχο της επιτυχίας!

6.Γίνομαι διαιτολόγος για μια μέρα!

7.Αξιολόγηση


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 3ου εργαστηρίου δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων 

 • Ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, υπευθυνότητας, συνεργασίας, ομαδικότητας, αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας.

 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης ώστε να ενσωματώσει ο μαθητής/τρια τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του/της για την διατήρηση της καλής υγείας.

 • Κατανόηση της προέλευσης των τροφών, της αξίας τους και την επίδρασή τους στην υγεία.

 • Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διατροφικής αγωγής, όπως η μεσογειακή.

 • Προάσπιση της σωματικής και ψυχικής υγείας με την καλλιέργεια διατροφικής συνείδησης.

 • Κατάταξη των τροφίμων σε ομάδες, σε ανθυγιεινές και μη.

 • Γνωριμία με την υγιεινή διατροφή και την πυραμίδα ισορροπημένης διατροφής.

 • Εξοικείωση με τις βασικές μορφές ψηφιακής πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχος)

 • Αναγνώριση της θρεπτικής αξίας των τροφών και τη σημασία τους στη διατροφή.

 • Αναγνώριση των κυριότερων χαρακτηριστικών της ισορροπημένης διατροφής.

 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου του προφορικού λόγου με νέες λέξεις ώστε να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με το συνομιλητή τους στις διηγήσεις των εμπειριών τους. Να αντιλαμβάνονται τη μεταφορική χρήση του λόγου.

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση τοπικών και εποχιακών προϊόντων.

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ποντικιού (ή οθόνης αφής), επεξεργασίας κειμένου, έκφρασης μέσω δημιουργίας ψηφιακών κειμένων.

 • Γνωριμία με τα φρούτα που παράγονται στην Ελλάδα κάθε εποχή.


 • Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και λήψη συλλογικών αποφάσεων.

 • Κατανόηση της σημαντικότητας της διατροφής στη συνολικής του/της υγεία.

 • Επιλογή τροφών με υψηλή διατροφική αξία.

 • Συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

 • Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας του νερού στον οργανισμό του/της.

 • Να συντάσσει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.

 • Να αξιολογεί ένα διαιτολόγιο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της ισορροπημένης διατροφής.

 • Να δημιουργήσει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υγιεινής διατροφής.

 • Να αναπτύσσει δεξιότητες ώστε να κατατάσσει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες και να συνειδητοποιεί τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του/της.

 • Να μεταβάλει σταδιακά τις διατροφικές του/της συνήθειες και να θέτει συμβουλές για την καλή υγεία.

 • Να διερευνά τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος σε σχέση με το χώρο και τους άλλους.

 • Να εκφράζει στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης και να τραγουδά τραγούδια κατάλληλα για την ηλικία

 • Να αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα.

4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση

Τίτλος: Σκέφτομαι πριν το πετάξω

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:
Επικοινωνία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, ψηφιακή δημιουργικότητα, ψηφιακή κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, πολιτειότητα, υπευθυνότητα, δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, στρατηγική και πλάγια σκέψη .

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1. Σκουπίδια παντού

2. Τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια ?

3.Tα πλαστικά δεν είναι πια φανταστικά!

4.Διαχείριση απορριμμάτων στο σχολείο ή γειτονιά

5.Τα 3Rs στην πράξη

6.Καθαρισμός πάρκου

7.Ανακεφαλαίωση Αναστοχασμός

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 4ου εργαστηρίου δεξιοτήτων

 • Να αναγνωρίσουν τι είδους σκουπίδια παράγουμε, τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται και τον κύκλο ζωής τους.
 • Να καταγράφουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψεις.
 • Να κατακτήσουν τη διαδικασία ανακύκλωσης στον μπλε κάδο κ.α.
 • Να επαναχρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο άχρηστα υλικά. Να συνθέτουν τις γνώσεις τους δημιουργικά και κριτικά.

 • Nα αναγνωρίσουν τα πλαστικά ως μια σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης προς τα ζώα. Να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες.

 • Να παρατηρούν, να συλλέγουν στοιχεία και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Να αναπτύσσουν τη φαντασία τους. Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες δημιουργικότητας. Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους.

 • Να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους. Να εργάζονται συνεργατικά και στο ψηφιακό περιβάλλον. Να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα.

 • Να συνειδητοποιήσουν τα είδη και τις πηγές των απορριμμάτων που ρυπαίνουν δημόσιους χώρους. Να εισαχθούν στην έννοια της Επιστήμης των Πολιτών μέσω της συλλογής στοιχείων και της κοινωνικής προσφοράς ταυτόχρονα.

 • Να χρησιμοποιούν πρότερη γνώση για τη λήψη γρήγορης απόφασης. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση. Να συνθέτουν μια αφίσα. Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες.

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΣΤ Τάξη

1ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον

Υποθεματική: 

Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος: «Η ιστορία σου, είναι η ιστορία της οικογένειάς σου, της πόλης σου και όλου του κόσμου»

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Οι βαλίτσες της καταγωγής μας
 2. Οι άνθρωποι μετακινούνται
 3. Στη Βιβλιοθήκη καταγράφεται η Ιστορία μας
 4. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Κοζάνης
 5. Τόποι καταγωγής
 6. Ενημερώνομαι για τους πρόσφυγες
 7. Έρχομαι στη θέση τους

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα


1ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές γνωρίζουν την μετακίνηση των παππούδων τους και την καταγωγή τους


2ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές βγάζουν συμπεράσματα μετά από έρευνα

  

3ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές ανακαλύπτουν ιστορικές πηγές


4ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές γνωρίζουν την πρόσφατη τοπική ιστορία


5ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές γνωρίζουν την Καισάρεια της Καππαδοκίας.


6ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές γνωρίζουν την Καισάρεια της Καππαδοκίας.


7ου εργαστηρίου ΣΤ΄τάξης

Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται για τις ανάγκες συνανθρώπων

Δ Τάξη

 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση

Τίτλος: WATERWISE! Το νερό με μέτρο!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: 4cs: Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Συνεργατικότητα

Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη. Ενσυναίσθηση, Πολιτειότητα, Υπευθυνότητα

Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Στρατηγική και Πλάγια Σκέψη

Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Τι είναι το νερό για μένα;

2.Μια σταγόνα παντού

3.Το νερό στον κόσμο

4.Το ταξίδι του νερού στη βρύση μας

5.To νερό στο σχολείο μας

6.Αλλάζουμε;

7.Το μήνυμα προς τα έξω!


Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 1ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να ενεργοποιήσουν πρότερη γνώση.
 2. Να εκφράζονται με το σώμα τους.
 3. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: ταξινόμηση.
 4. Να δημιουργούν συνεργατικά. 


 2ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες.
 2. Να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες του νερού (π.χ. μορφές, χρήσεις, κύκλος κτλ).
 3. Να εξασκήσουν τη φαντασία τους.
 4. Να αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής έκφρασης.
 5. Να αντιληφθούν τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου.  3ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να καλλιεργήσουν τον οπτικό γραμματισμό.
 2. Να αναπτύξουν δεξιότητες του νου (visible thinking).
 3. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία.
 4. Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανθρ. δραστηριότητα.
 5. Να υιοθετούν διοφορετική οπτική γωνία.
 6. Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
 7. Να αναγνωρίζουν το νερό ως φυσικό πόρο.  
 4ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση.
 2. Να ερευνούν τις πηγές και να εξάγουν συμπεράσματα.
 3. Να μεταφέρουν το κεντρικό νόημα σχηματικά.
 4. Να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος του infographic.
 5. Να ανακαλύψουν τους τρόπους ύδρευσης στο παρελθόν.  5ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης


 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: παρατήρηση, συλλογή δεδομένων, συμπέρασμα.
 2. Να αντιληφθούν την αξία της επιστημονικής έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 3. Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για ανάληψη δράσης.
 4. Να εντοπίζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. 
 6ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας.
 2. Να αξιολογούν τη συμπεριφορά τους και να αναλαμβάνουν δέσμευση για αυτοβελτίωση.
 3. Να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος της επίσημης επιστολής.
 4. Να διεκδικούν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο.  7ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να επιλέγουν περιεχόμενο για ένα μέσο ενημέρωσης.
 2. Να οργανώνουν πληροφορίες.  2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Ενδοιαφέρομαι κι ενεργώ

Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος: Έχω κι εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:Δεξιότητες μάθησης επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία. Δεξιότητες ζωής, αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση κι ευαισθησία, κοινωνικές δεξιότητες, υπευθυνότητα. Δεξιότητες του νου Επίλυση προβλημάτων , Μελέτη περιπτώσεων.


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Εγώ, εσύ, αυτός/ή…..ΕΜΕΙΣ 
 2. Εγώ και ο/η άλλος/η 
 3. Το συμβόλαιό μας 
 4. Διάλεξε εικόνα 
 5. Δικαιώματα του Παιδιού 
 6. Έχεις δικαιώματα Μάθε τα 
 7. Ζωγραφίζω το δικαίωμά μου να…. 
 8. Να αλλάξουν θέση όσοι… 
 9. Είμαστε στο ΕΜΕΙΣ 
 10. Τα γυαλιά της Διαφορετικότητας 
 11. Μπροστά στην αλήθεια 
 12. Κάνω γκάλοπ 
 13. Μιλώντας για «παραμύθια» 
 14. Robogirl, γιατί όχι; 
 15. Η φιλία δεν έχει σύνορα 
 16. Αν και μακριά, τόσο κοντά 
 17. Περπατώ και μιμούμαι 
 18. Φεύγω και παίρνω μαζί μου…. 
 19. Πλουραλισμός και ετερότητα 
 20. Σαν το κύμα 
 21. Βρείτε κάποιον….. 
 22. Παίζουμε; 
 23. Πώς νιώθω… Αναδρομή. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 1.  Τα παιδιά μέσω της δραστηριότητας γνωριμίας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα μέλη της ομάδας τους και ότι είναι όλοι ίσοι.
 2. Να βρουν τα παιδιά ένα ή περισσότερα θετικά στοιχεία για τον εαυτό τους. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία αντιλαμβάνονται τη μοναδικότητά τους και αναγνωρίζουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους.
 3.  Να διατυπωθούν οι βασικοί κανόνες και οι αρχές για την καλή λειτουργία της ομάδας καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 4. Να συνδέσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να γίνει κατανοητό ότι ενστικτωδώς γνωρίζουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και είναι συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας. 
 5. Να έρθουν σε επαφή με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 6. Να ορίζουν με δικά τους λόγια τα δικαιώματα

 7. Να εντοπίζουν τις αξίες που θεμελιώνουν τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 8. Να γίνει κατανοητό ότι τα δικαιώματα δεν είναι ψυχρά κείμενα αλλά συνδέονται με ανθρώπινες ανάγκες

 9.  Να κατανοήσουν ότι ενώ είμαστε όλοι διαφορετικοί, έχουμε και πολλές ομοιότητες

 10. Να κατανοήσουν ότι είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι και να καλλιεργηθεί η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται δημιουργικά και αλληλοσυμπληρωματικά τη διαφορετικότητα.

 11.  Να οξυνθεί η δυνατότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα των ατόμων σε όλες τις μορφές

 12. Να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας και των αποκλεισμών από δραστηριότητες και να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους

 13. Στόχος η διερεύνηση των απόψεων για την ισότητα των φύλων και την ίση μεταχείριση

 14.  Να εντοπίσουν τις παγίδες που κρύβουν τα στερεότυπα και το πόσο παραπλανητικά μπορεί να αποδειχτούν

 15. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που σχετίζονται με στερεότυπα φύλου και διακρίσεις, να εντοπίσουν περιπτώσεις της καθημερινότητας που λειτουργούν με στερεότυπα και να διερευνήσουν με ποιο τρόπο αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας.

 16.  Στόχος είναι να επικεντρωθούν στην έννοια της φιλίας, στο πως επιλέγουμε τους φίλους μας, στο ποιους απορρίπτουμε και γιατί

 17. Να γίνουν αντιληπτά τα αίτια που εξαναγκάζουν τους πρόσφυγες να ξεριζωθούν σε αντιδιαστολή με την εκούσια μετανάστευση για οικονομικούς ή άλλους λόγους.

 18.  Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

 19. Να δοθεί έμφαση στην αντιστερεοτυπική-αντιρατσιστική προσέγγιση (ο πρόσφυγας δεν είναι πάντα ο φτωχός και αμόρφωτος) και να ευαισθητοποιηθούν σε οτιδήποτε αφορά ανθρώπινες σχέσεις, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ανθρωπιστικής συνείδησης, την ανάπτυξη σεβασμού προς τους άλλους.

 20.  Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να δείξει πως ο άνθρωπος είναι μέρος ολόκληρου του κόσμου όπου συνυπάρχουν εθνικότητες, πολιτισμοί, κουλτούρες κλπ.

 21. Να αναδειχτεί η σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας στην επίτευξη κοινών στόχων.

 22.  Να γίνει κατανοητό ότι έχουμε πολλές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μας που εμπλουτίζουν την κοινωνία χωρίς να χάνουμε την ατομικότητά μας.

 23. Καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών και εμπέδωση των δικαιωμάτων και της αναγκαιότητάς τους

 24.  Αποτίμηση του προγράμματος και έκφραση θετικών και αρνητικών έτσι όπως βιώθηκαν από τα παιδιά.
 3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Οδική Ασφάλεια

Τίτλος: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα, Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον), Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης, Πλάγια σκέψη, Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Άς γνωριστούμε
 2. Πινακίδες σήμανσης 
 3. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός 
 4. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης 
 5. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης 
 6. Πηγαινοέρχομαι στο σχολείο με ασφάλεια – Τρόποι μετακίνησης 
 7. Αξιολόγηση – Αναστοχασμός 


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες προσδοκούμε να:

Μοιράζονται συναισθήματα και σκέψεις για τις δράσεις τους.

Γνωρίζουν τους κανόνες λειτουργίας της ομαδικής εργασίας

Συναισθάνονται τη σημασία της ομαδικής εργασίας 


2ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τη σημασία των πινακίδων σήμανσης

Αναγνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφορούν λαμβάνοντας υπόψη τις πινακίδες σήμανσης


 3ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τα εμπόδια κατά την πεζή πορεία

Λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά την πεζή πορεία


 
4ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης για ποδηλάτες

Χρησιμοποιούν τον απαραίτητο εξοπλισμό ποδηλασίας

Γνωρίζουν τον ορθό χειρισμό του ποδηλάτου

Ελέγχουν το ποδήλατό τους πριν από κάθε διαδρομή 5ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Γνωρίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς των επιβατών οχημάτων

Εφαρμόζουν τους κανόνες συμπεριφοράς των επιβατών οχημάτων


 6ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τους τρόπους μετακίνησης της διαδρομής από και προς το σχολείο και το σπίτι

Γνωρίζουν την συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή από το σπίτι τους προς το σχολείο 


7ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τις επιδόσεις τους, τόσο στον γνωστικό τομέα, όσο και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ

Υποθεματική: STEM/Εκπαιδευτική ρομποτική

Τίτλος: Σχεδιάζουμε ένα ρομπότ

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Μάθησης 4Cs (σεβασμός, αυτεπάρκεια, αυτόνομη μάθηση, ακρόαση-παρατήρηση, γλωσσικές-επικοινωνιακές, συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων), ζωής (πολιτειότητα, υπευθυνότητα, ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα), ψηφιακές (πληροφορίες-επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, επίλυση προβλήματος με ψηφ. μέσα) και του νου(αναλυτική και κριτική σκέψη).


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Να σχεδιάσουμε ένα ρομπότ. Τι είναι ένα ρομπότ;
 2.  Διερεύνηση για τα ρομπότ
 3. Διερεύνηση για τη λειτουργία των ρομπότ
 4. Προγραμματισμός με τους αισθητήρες του micro:bit
 5. Συμφωνώ ή διαφωνώ και γιατί
 6. Σχεδιάζουμε ένα ρομπότ για την τάξη μας
 7. Διάχυση, αξιολόγηση
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες να

-αναγνωρίζουν ότι για τα τεχνολογικά επιτεύγματα δεχόμαστε πραγματικές και φανταστικές πληροφορίες

-καταγράφουν τις ιδέες και αναπαραστάσεις που έχουν για τα ρομπότ

-θέτουν επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα

-εντοπίζουν βασικές λέξεις-κλειδιά2ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-διακρίνουν τις ανάγκες που οδηγούν στη δημιουργία ρομπότ

-διερευνήσουν διαφορετικές μορφές των ρομπότ

-αναζητούν και αξιολογούν τεκμήρια για απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα

-συνεργάζονται στην ομάδα


3ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-αναγνωρίζουν μοτίβα στη λειτουργία των ρομπότ

-εξηγούν αίτιο και αποτέλεσμα για τη λειτουργία των ρομπότ

-συγκρίνουν συστήματα και λειτουργίες για τα: άνθρωπο, ρομπότ, αυτοματισμούς

-συνεργάζονται στην ομάδα4ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες να

-αναγνωρίζουν μοτίβα σε προγράμματα που χειρίζονται συμβάντα

-εντοπίζουν την είσοδο και έξοδο ενός προγράμματος

-παρατηρούν τη χρήση αισθητήρα ως είσοδο σε πρόγραμμα

-εφαρμόζουν κριτήρια για αν απαντήσουν σε ερευνητικά ερωτήματα

-συνεργάζονται στην ομάδα


5ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-υποστηρίζουν με τεκμήρια τις ιδέες τους για τα ρομπότ

-εξηγούν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε άνθρωπο, υπολογιστή και ρομπότ

-εκφράζουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας βασικές λέξεις-κλειδιά της ενότητας

6ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-σχεδιάζουν μία ρομποτική διάταξη για την επίλυση αυθεντικού προβλήματος

-εντοπίζουν και τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά ενός ρομπότ

-αναστοχάζονται σχετικά με την κατανόηση και τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τα ρομπότ

-καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους

7ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες να

-εκφράζουν με τη μορφή ερωτήσεων τις γνώσεις που απέκτησαν για βασικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ρομπότ καθώς και ομοιότητες και διαφορές των ρομπότ από τον υπολογιστή και άλλους αυτοματισμούς

-χρησιμοποιούν τις νέες λέξεις-κλειδιά

-αναστοχαστούν σχετικά με τη μάθησή τους

-εξερευνήσουν τις δυνατότητες διάχυσης της εργασίας τους