0

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ - Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Τίτλος: Σταματώ τις διακρίσεις - Αποδέχομαι τον "Άλλο".

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου


Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs.) Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία
Δεξιότητες Ζωής. Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία.
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.


Τίτλοι των εργαστηρίων

1.Ας γνωριστούμε ξανά!
2.Εμείς και οι … Άλλοι.
3.Μια εικόνα… χίλιες πράξεις.
4. Πώς αντιμετωπίζονται οι διακρίσεις στα λογοτεχνικά βιβλία;
5. Ημερολόγια χαρακτήρων.
6. Ξαναγράφω την ιστορία.
7.Αξιολόγηση.


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 1ου εργαστηρίου δεξιοτήτων της Γ τάξης


Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να:

• εξετάζει την ομάδα της τάξης ως μια κοινότητα που απαρτίζεται από μέλη που όλα μεταξύ τους έχουν κοινά και διαφορετικά στοιχεία.

• δει τον εαυτό του ως μέλος μιας τέτοιας κοινότητας.

• συνειδητοποιήσει την ύπαρξη ατομικών διαφορών μεταξύ των μελών μιας ομάδας που μπορεί αρχικά να φαίνεται ομοιογενής και να συνειδητοποιήσει ότι οι διαφορές εμπλουτίζουν τη ζωή μας.
 • προβληματιστεί για τις προσωπικές του αντιλήψεις και στερεότυπα.
 • υιοθετήσει κριτική στάση απέναντί τους.
 • ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα συναισθήματα των άλλων και να αναπτύξει ενσυναίσθηση.
 • κατανοήσει την ύπαρξη διακρίσεων και τη σύνδεσή τους με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις.
 • παρατηρεί και να αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες που παρέχει η εικονογράφηση.
• προτείνει τρόπους υποστήριξης ατόμων που βιώνουν διακρίσεις και αποκλεισμό και να συνεργαστεί στο πλαίσιο της ομάδας.

● εντοπίσει διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόπους αποδοχής του «Άλλου».

● προσεγγίσει με κριτικό πνεύμα τους τρόπους αυτούς και να διακρίνει τα πιθανά πλεονεκτήματά τους.

● επεξεργάζεται τις κειμενικές πληροφορίες και να τις παρουσιάζει με ένα «γράφημα».

● αρχίσει να σκέφτεται έναν κόσμο στον οποίο η κοινή αποδοχή και ο αλληλοσεβασμός θα είναι σημαντικοί παράγοντες.
 • συνεργάζεται και να οργανώνει τη δουλειά του στο πλαίσιο της ομάδας.
• γράφει μικρά ημερολογιακά κείμενα.

• συνειδητοποιεί τις διαφορετικές οπτικές μιας κατάστασης.

• αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων.

• αναπτύξει ενσυναίσθηση.

• αναγνωρίσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν πράξεις διάκρισης(απαγόρευση, αποκλεισμός, περιθωριοποίηση).

• σκεφτεί κριτικά σε σχέση με τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν συμπεριφορές αποκλεισμού των άλλων.
 • κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων.
 • αναπτύξει ενσυναίσθηση.
 • στοχαστεί πάνω στην εικονογράφηση του βιβλίου.
 • αξιολογεί τρόπους και πιθανές διαδικασίες αποδοχής του «Άλλου».
• προτάσσει το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

• αλληλεπιδράσει με ένα λογοτεχνικό κείμενο μεταπλάθοντάς το και δίνοντας ένα δικό του τέλος.
 • προτείνει ιδέες και λύσεις, να σκεφτεί κριτικά.
 • στοχαστεί, να αναπτύξει κριτική στάση, να συνεργαστεί, να αποδεχτεί την διαφορετικότητα.
• αξιολογήσει τις προσπάθειες και τα όσα κατάφεραν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά: Ζωοφιλία, δικαιώματα ζώων.

Τίτλος: Με τα ζώα μαζί!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: Δεξιότητες του 21ου αιώνα (4cs)

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Οι άνθρωποι και τα ζώα.

2.Ζώα στο σχολείο και στη γειτονιά.

3.Ταξινομίες ζώων.

4.Τα εξωτερικά μέρη των ζώων και η χρησιμότητά τους.

5.Τα «σπίτια» των ζώων - Ζώα υπό εξαφάνιση.

6. Τα αδέσποτα ζώα - Ζώα σε αιχμαλωσία - Κακοποίηση ζώων.

7.Διάχυση - Αξιολόγηση - Αναστοχασμός
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ές :

·Να δεσμεύονται στη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τα ζώα.

· Να διατυπώνουν προσδοκίες και ερωτήματα που θα ήθελαν να απαντήσουν μέσω του εργαστηρίου για τα ζώα.

·Να περιγράφουν κατοικίδια ζώα που έχουν στο σπίτι τους ή στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού.

· Να αναγνωρίζουν τη συναισθηματική σχέση ανθρώπων και ζώων.

·Να αξιολογούν και να αναστοχάζονται πάνω στη δουλειά τους.
 • Να παρατηρούν ζώα και συμπεριφορές ανθρώπων.
·Να καταγράφουν ζώα, ανάγκες και συνήθειές τους.

· Να αξιολογούν και να αναστοχάζονται πάνω στη δουλειά τους.
 • Να ταξινομούν ζώα σε μεγάλες κατηγορίες.
· Να εντοπίζουν κριτήρια με βάση τα οποία δημιουργούνται ταξινομήσεις με βάση τον τόπο όπου ζουν (θάλασσα, δάσος, κήπος, αγρόκτημα, σπίτι…).

·Να συνεργάζονται και να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις σε ομάδες.

Να υποστηρίζουν τις θέσεις τους.

· Να ταξινομούν σε δύο κατηγορίες ζώα που γεννούν μικρά (θηλαστικά) και ζώα που γεννούν αυγά (ωοτόκα).
 • Να περιγράφουν τα εξωτερικά μέρη ενός ζώου: κεφάλι, σώμα, αυτιά, μύτη, ουρά.
· Να συνδέουν εξωτερικά μέρη των ζώων με τη χρησιμότητά τους και ιδιαίτερες ικανότητες όπως φτερά – πετάνε, βράγχια – επιβιώνουν στο νερό…
 • Να διακρίνουν τη χρησιμότητα των φωλιών.
· Να σέβονται τις φωλιές των ζώων.

· Να κατασκευάζουν φωλιές για ζώα.

· Να εντοπίζουν ζώα υπό εξαφάνιση.

· Να αναφέρουν ζώα που δεν υπάρχουν πια και αιτίες εξαφάνισής τους.

· Να εντοπίζουν ανθρώπινες δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη κάποιων ζώων.

· Να προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα.
 • Να ευαισθητοποιούνται γύρω από το θέμα της εγκατάλειψης ζώων.
· Να εντοπίζουν περιπτώσεις κακοποίησης ζώων.
 • Να αποτιμούν την εμπειρία τους στο πλαίσιο του εργαστηρίου (θετικά – αδύναμα σημεία, οφέλη, δυσκολίες).
· Να διατυπώνουν προσδοκίες για μελλοντικά εργαστήρια.
3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ζω καλύτερα - ευ ζην

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Τίτλος: Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs.) Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία .

▪ Δεξιότητες Ζωής. Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα.

▪ Δεξιότητες του νου. Οργανωτική σκέψη, κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές, ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός.


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας -Συμβόλαιο τάξης.

2.Παίζουμε τους γιατρούς;

3.Ο κύκλος της ζωής.

4.Καθρέφτη καθρεφτάκι μου.

5.Το ταξίδι της τροφής.

6.Δόντια γερά και καθαρά, για να χαμογελάμε πάντοτε παιδιά!

7.Αξιολόγηση.Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

• Να αναπτύσσει την αυτοπειθαρχία, την υπευθυνότητα και την ομαδικότητα.

• Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας , αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας .

• Να καλλιεργήσει την κριτική του/της σκέψη.

● Να καταγράφει τις σκέψεις και τις ιδέες του στο χαρτί.

● Να μάθει να εκφράζεται, να ακούει και να αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα παιδιά.

● Να καταλάβει που βρίσκεται το καθένα από τα όργανα πάνω στο σώμα.

● Να αντιληφθεί τη σχέση ανάμεσα στην καλή λειτουργία των οργάνων του σώματος και την υγεία .

● Να τραγουδά και να εκφράζει στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης.

● Να συγκρίνει διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και να αντιλήφθη τον κύκλο της ζωής.

● Να συσχετίζει γεγονότα, πρόσωπα, εικόνες και αντικείμενα ώστε να αναπτύξει μια αρχική αίσθηση χρονολόγησης.

● Να αποδέχεται τη διαφορετικότητα.

● Να βοηθά, ώστε να ταυτιστεί με το γονέα του ιδίου φύλου.

● Να καταλάβει που βρίσκονται τα όργανα πάνω στο σώμα μας.

● Να συνεργάζεται σε ομαδικές δραστηριότητες.

● Να διακρίνει μορφολογικά και βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να εντοπίσει κοινά στοιχεία.

● Γνωριμία με τις λειτουργίες και τα βασικά συστήματα του ανθρώπινου σώματος.

● Βιωματική- ανακαλυπτική μάθηση μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων.

● Ανακάλυψη μέσω παιχνιδιού του μεγαλείου του ανθρώπινου σώματος .

● Να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στους Η/Υ ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών .
 • Να αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο , να τις αξιολογεί, να επιλέγει αυτές που χρειάζεται και να τις αποθηκεύει.
• Να διακρίνει τις βασικές λειτουργίες του πεπτικού συστήματος.

• Να μπορεί να παρατηρεί, να μελετά και να συμπεραίνει .

• Να καλλιεργήσει την αναλυτική και συνθετική ικανότητα.

• Να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα και τη φαντασία.

• Να αναπαριστά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος στο χώρο.

• Να αναφέρει τα όργανα του πεπτικού συστήματος , να κατανοήσει και να εξηγήσει τη λειτουργία καθενός από αυτά .

 • Να εντοπίσει σε τομή του ανθρωπίνου σώματος τη θέση των οργάνων του πεπτικού συστήματος.

 • Να εξοικειωθεί με τη διατύπωση συμπερασμάτων και να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα.

• Να προβληματιστεί για τις συνέπειες της μη σωστής στοματικής υγιεινής.

• Να γνωρίσει τη μορφολογία της στοματικής κοιλότητας και τη χρησιμότητά της.

• Να γνωρίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή υγιεινή του στόματος (διατροφή, συνήθειες). • Να αναπτύξει δεξιότητες για τη φροντίδα του στόματος.
 • Να κατασκευάζει τρισδιάστατες αφίσες του σώματος.
• Να μάθει να αναπαριστά τα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος.

• Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας. • Να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη.
4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Υποθεματική: Οικονομικός Γραμματισμός.

Τίτλος: Στην τσέπη… χαρτζιλίκι!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs.)


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Μέθοδοι πληρωμής.

2.Εισόδημα.

3.: Έχω ανάγκη – χρειάζομαι.

4.Ξοδεύω.

5. Προϋπολογισμός.

6.Δανείζομαι – Επιστρέφω .

7. Αξιολόγηση.Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ές:

● Να κατονομάζουν τις μεθόδους πληρωμής που χρησιμοποιούν στην οικογένειά τους.

● Να κατηγοριοποιούν τις μεθόδους πληρωμής που ανέφεραν.

● Να δημιουργούν ραβδόγραμμα για να συγκρίνουν τη συχνότητα χρήσης των διαφορετικών μεθόδων πληρωμής.

● Να κατονομάζουν τους τρόπους με τους οποίους κερδίζουν το «εισόδημά» τους (χαρτζιλίκι).

● Να συνοψίζουν τους τρόπους με τους οποίους κερδίζουν το χαρτζιλίκι τους.

● Να διατυπώνουν παραδείγματα ως προς τις έννοιες εργασία – πληρωμή.

● Να συνθέτουν μικρά κείμενα.

● Να διακρίνουν την έννοια των ρημάτων «έχω ανάγκη» - «επιθυμώ»

● Να αναλύουν τους λόγους της τοποθέτησης της κάθε κάρτας στην αντίστοιχη ετικέτα.

● Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

● Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να επιλέγουν δραστηριότητες στις οποίες θα ξοδέψουν το χαρτζιλίκι τους.

● Να επιλύουν μελέτη περίπτωσης εξόδων.
 • Να γράφουν τα εβδομαδιαία τους έξοδα.
• Να κωδικοποιούν τα εβδομαδιαία τους έξοδα.

• Να αξιολογούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

• Να αιτιολογούν τις επιλογές τους.

• Να συνθέτουν μικρά κείμενα.
 • Να γράφουν τα εβδομαδιαία τους έξοδα
• Να διατυπώνουν συλλογισμούς/ υποθέσεις.

• Να κατανοήσουν την έννοια της υπευθυνότητας γενικά και ειδικότερα την έννοια της υπεύθυνης διαχείρισης του εισοδήματός τους.
 • Να δημιουργούν την τελική εκδοχή του επιτραπέζιου παιχνιδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου