0

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες

     Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.04/06/2020/Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4 εγκύκλιο και την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων η επίδοση της βαθμολογίας του β’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης θα γίνει σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης μπορούν να ενημερωθούν για την πρόοδό των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

       Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.