0

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019


§  Δράση: Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο
Σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2019 «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου παραμένουν για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο. Συγκεκριμένα την Παρασκευή για κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Ορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες ως ακολούθως: