0

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

eTwinning - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

My funky padlet

OUR DAILY MEALS -The 12th Primary School of KOzani

Here we are! (Chios, Greece)

Hello, from the 6th graders of the 9th primary school of Chios, the island of mastic trees in Greece!
There are 20 students in our class,6 boys and 14 girls.
A few things about our school now : It’s close to the centre of the capital of Chios island, Chios ,about 10 min. walk from the city centre .It’s a big school with a lot of teachers and our classrooms are big with large windows. There are interactive whiteboards, projectors and computers in our classrooms. Our schoolyard is big and we play there a lot of sports, especially football, volleyball and basketball. There are trees around the building and we feel close to nature!
Our school subjects are: History, Greek Language ,English, Maths,  Science, Religious Education, Citizenship, Art,  Physical Education ,French ,Music and Computer Science.
In the afternoon, we sometimes come back to school and play with our classmates.
 A lot of events take place in our school all year round: Sports competitions, song and dancing contests and performances.
We are very excited about our new e twinning project! We will write too many things about ourselves and find out what other students think about themselves, their hometowns and especially their eating habits.
 
Lots of love
Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.Κάντε δεξιό κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη των εικόνων. Για να συμβάλει στην προστασία του απορρήτου σας, το Outlook απέτρεψε την αυτόματη λήψη αυτής της εικόνας από το Internet.
 
 
 

My daily meals (Chios, Greece)

My Daily Meals
 
Hello, European friends! In our first project we followed the following procedure in order to find out our eating habits, record them and above all change them in case they are wrong:
1.We filled in a questionnaire.
2.We recorded the results.
3.We made drawings of the most popular foods  we consume at our meals.
4.We took decisions if we should change some  food items and substitute them with others.
 
 
 
AND NOW THE RESULTS:
 
1.Breakfast:
Milk:20,Cornflakes:20, Fruit juice:5
 
 
2.Brunch:
Fruit:10,Toasted sandwich:17,Fruit juice:5.
 
 
3.Lunch
Chicken:17,Potatoes:8,Spaghetti:12,Salad:17,Bread:12,Cooked vegetables:7.
 
 
4.Afternoon snack
Sandwich:5,Yoghurt:8,Fruit:14.
 
 
5.Dinner
Egg:10,Yoghurt:10,Toasted sandwich:10,Salad:12.
 
 
 
CHANGES (EATING HABITS RESOLUTIONS):
Generally, our eating habits are good. We follow a healthy diet consisting of a lot of fruit, dairy products, chicken and salad. Fortunately, we don’t consume many sweets, packaged food and junk food. But, we don’t eat many legumes and fish. So, we should change that and follow the Mediterranean diet which suggests a lot of legumes, olive oil, fish, a little red meat, mostly poultry, fruit and vegetables.
Finally, we should cut down on sugar and sweets, limiting them to once or twice a week.
 
 
 
 
 
 
My Daily Meals
 
NAME…………………………………………………
 
Questionnaire
 
 1. What do you have for breakfast?
 1. milk
 2. tea
 3. cornflakes
 4. fruit juice
 5. muesli
 6. yoghurt
 7. sweets
 8. sandwich
 9. cheese
 10. other………………………………………………………..
 
 1. What do you have for brunch?
 1. sweets
 2. pastry
 3. fruit
 4. toasted sandwich
 5. fruit juice
 6.  packaged food            
 7. other……………………………………………………………
 
 1. for lunch?
 1. chicken
 2. pork
 3. veal
 4. french fries
 5. rice
 6. potatoes
 7. spaghetti
 8. cooked vegetables
 9. salad
 10. legumes
 11. bread
 12. pastry
 13. fish
 14. fast food
 15. other………………………………………………………………..
 
 1. What do you have for afternoon snack?
 1. sweets
 2. sandwich
 3. yoghurt
 4. fruit
 5. nuts
 6. other…………………………………………………………
 
 
 1. What do you have for dinner?
 1. egg
 2. yoghurt
 3. toasted sandwich
 4. meat
 5. salad
 6. cooked vegetables
 7. fast food
 8. cheese
 9. other…………………………….
 
                                                    Notes
Circle  as many food items as you prefer in every category.
If other, write. 
 
 
                                    Thank you!
Author: Marianthie Prinia 
Last editor: Marianthie Prinia