0

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ. Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποθεματική: STEM/Eκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος: Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:
Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα 4cs:Κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα
Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα: Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
Δεξιότητες του νου: Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός, επίλυση προβλημάτων, κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές.

Υποθεματικές: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, οργανωτική ικανότητα, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1. Ενδυνάμωση ομάδας - έναυσμα ενδιαφέροντος

2. Διαχείριση των απορριμμάτων, συλλογή και ταξινόμησή τους

3. Μετράμε αποστάσεις και κατασκευάζουμε την πίστα μας

4.Κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση υλικών

5. Ο πρώτος μας αλγόριθμος. Στον ρόλο του ρομπότ τα παιδιά

6.Προγραμματισμός του ρομπότ Beebot. Συλλογή και απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών

7. Αποτίμηση του προγράμματοςΠροσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 1ου εργαστηρίου δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων και δραστηριοτήτων είναι:


 • Η διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Διάκριση των υλικών σε ανακυκλώσιμα και μη, σε οργανικά και ανόργανα με διαδικασίες ταξινόμησης και καταμέτρησης.
 • Γνωριμία με το ρομπότ Beebot και κατασκευή πίστας.
 • Επαναχρησιμοποίηση υλικών για άλλες κατασκευές.
 • Μαθαίνουν να δίνουν οδηγίες και να τις ακολουθούν.
 • Αποτύπωση πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης - πίστας με κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά και προγραμματισμός ρομπότ.
 • Αναστοχασμός - αξιολόγηση.


2ο . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ενδιαφέρομαι & Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη
Υποθεματική: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα Δικαιώματα

Τίτλος: «Τα δικαιώματα των παιδιών »

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:


Β1. Δεξιότητες Κοινωνικής Ζωής (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Ανεκτικότητα, Υπευθυνότητα) Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθησης και Ευαισθησία, Επίλυση συγκρούσεων)

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.…«Ας γνωριστούμε ξανά»

2. «Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει»

3.«Επιθυμίες, ανάγκες αλλά και δικαιώματα»

4.«Τα δικαιώματα των παιδιών»

5. «Γνωριμία με κείμενα άρθρων από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών»

6.«Μπορώ να βοηθήσω;»

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 2ου εργαστηρίου δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων 


Αποδοχή της διαφορετικότητας και αναγκαιότητας συναναστροφής. Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας. Πρώτη επαφή με μια βασική ανθρώπινη ελευθερία, αυτή της ίδιας της ύπαρξης αλλά και της κατοχύρωσης ενός ονόματος.

Εισαγωγή στην έννοια της «ανάγκης» και «επιθυμίας» και αντίστοιχη διάκριση. Οι μαθητές/τριες μυούνται -έστω και διαισθητικά- σε ένα ακόμη βασικό δικαίωμα, αυτό της μη διάκρισης. Να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση στην έκφραση της προσωπικής οπτικής αναλαμβάνοντας δράσεις υποστήριξης των δικαιωμάτων.

Να μυηθούν οι μαθητές/τριες της τάξης στη γνωριμία με την έννοια του δικαιώματος μέσα από την αντιδιαστολή των αναγκών και επιθυμιών. Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σύνδεση των βασικών αναγκών με ανθρώπινα δικαιώματα.

Να οικοδομήσουν σταδιακά την έννοια του δικαιώματος και του περιεχομένου της. Οι μαθητές/τριες της τάξης να πληροφορηθούν για τα κείμενα που αφορών στα δικαιώματα των παιδιών.

Να έχουν μια πρώτη ευκαιρία γνωριμίας με το περιεχόμενο της Απλοποιημένης Έκδοσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού

Οι μαθητές /τριες της τάξης να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή τους ζωή, να έχουν αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξίας του εαυτού και των άλλων. Να μπορούν να εξηγήσουν γιατί είναι ευθύνη όλων να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων παιδιών.

Στην ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στους μαθητές/τριες της τάξης για ανάληψη δράσεων υποστήριξης των δικαιωμάτων για όλους. Να διεκδικούν τα δικαιώματα στην πράξη για όλα τα παιδιά.

3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Υποθεματική: Υγεία

Τίτλος: Ο Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτειά του στον κόσμο της υγιεινής διατροφής

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:
 Δεξιότητες 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες τεχνολογίας, δεξιότητες νου.

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1. Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας –Συμβόλαιο τάξης

2.Από πού προέρχεται το αγαπημένο μου φαγητό; (Προέλευση των τροφών)

3. Διατροφική πυραμίδα -ομάδες τροφίμων

4.Εποχιακά φρούτα-λαχανικά

5.Νερό, υγιεινή διατροφή και άσκηση: To τρίπτυχο της επιτυχίας!

6.Γίνομαι διαιτολόγος για μια μέρα!

7.Αξιολόγηση


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 3ου εργαστηρίου δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων 

 • Ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, υπευθυνότητας, συνεργασίας, ομαδικότητας, αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας.

 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης ώστε να ενσωματώσει ο μαθητής/τρια τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του/της για την διατήρηση της καλής υγείας.

 • Κατανόηση της προέλευσης των τροφών, της αξίας τους και την επίδρασή τους στην υγεία.

 • Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διατροφικής αγωγής, όπως η μεσογειακή.

 • Προάσπιση της σωματικής και ψυχικής υγείας με την καλλιέργεια διατροφικής συνείδησης.

 • Κατάταξη των τροφίμων σε ομάδες, σε ανθυγιεινές και μη.

 • Γνωριμία με την υγιεινή διατροφή και την πυραμίδα ισορροπημένης διατροφής.

 • Εξοικείωση με τις βασικές μορφές ψηφιακής πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχος)

 • Αναγνώριση της θρεπτικής αξίας των τροφών και τη σημασία τους στη διατροφή.

 • Αναγνώριση των κυριότερων χαρακτηριστικών της ισορροπημένης διατροφής.

 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου του προφορικού λόγου με νέες λέξεις ώστε να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στρατηγικές για να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με το συνομιλητή τους στις διηγήσεις των εμπειριών τους. Να αντιλαμβάνονται τη μεταφορική χρήση του λόγου.

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση τοπικών και εποχιακών προϊόντων.

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ποντικιού (ή οθόνης αφής), επεξεργασίας κειμένου, έκφρασης μέσω δημιουργίας ψηφιακών κειμένων.

 • Γνωριμία με τα φρούτα που παράγονται στην Ελλάδα κάθε εποχή.


 • Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και λήψη συλλογικών αποφάσεων.

 • Κατανόηση της σημαντικότητας της διατροφής στη συνολικής του/της υγεία.

 • Επιλογή τροφών με υψηλή διατροφική αξία.

 • Συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

 • Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας του νερού στον οργανισμό του/της.

 • Να συντάσσει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.

 • Να αξιολογεί ένα διαιτολόγιο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της ισορροπημένης διατροφής.

 • Να δημιουργήσει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υγιεινής διατροφής.

 • Να αναπτύσσει δεξιότητες ώστε να κατατάσσει, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες και να συνειδητοποιεί τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του/της.

 • Να μεταβάλει σταδιακά τις διατροφικές του/της συνήθειες και να θέτει συμβουλές για την καλή υγεία.

 • Να διερευνά τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος σε σχέση με το χώρο και τους άλλους.

 • Να εκφράζει στοιχεία του ρυθμού μέσω της κίνησης και να τραγουδά τραγούδια κατάλληλα για την ηλικία

 • Να αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα.

4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

Θεματική: Φροντίζω το Περιβάλλον
Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση

Τίτλος: Σκέφτομαι πριν το πετάξω

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:
Επικοινωνία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, ψηφιακή δημιουργικότητα, ψηφιακή κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, πολιτειότητα, υπευθυνότητα, δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, στρατηγική και πλάγια σκέψη .

Τίτλοι των εργαστηρίων:

1. Σκουπίδια παντού

2. Τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια ?

3.Tα πλαστικά δεν είναι πια φανταστικά!

4.Διαχείριση απορριμμάτων στο σχολείο ή γειτονιά

5.Τα 3Rs στην πράξη

6.Καθαρισμός πάρκου

7.Ανακεφαλαίωση Αναστοχασμός

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του 4ου εργαστηρίου δεξιοτήτων

 • Να αναγνωρίσουν τι είδους σκουπίδια παράγουμε, τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται και τον κύκλο ζωής τους.
 • Να καταγράφουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψεις.
 • Να κατακτήσουν τη διαδικασία ανακύκλωσης στον μπλε κάδο κ.α.
 • Να επαναχρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο άχρηστα υλικά. Να συνθέτουν τις γνώσεις τους δημιουργικά και κριτικά.

 • Nα αναγνωρίσουν τα πλαστικά ως μια σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης προς τα ζώα. Να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες.

 • Να παρατηρούν, να συλλέγουν στοιχεία και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Να αναπτύσσουν τη φαντασία τους. Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες δημιουργικότητας. Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους.

 • Να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα τους. Να εργάζονται συνεργατικά και στο ψηφιακό περιβάλλον. Να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα.

 • Να συνειδητοποιήσουν τα είδη και τις πηγές των απορριμμάτων που ρυπαίνουν δημόσιους χώρους. Να εισαχθούν στην έννοια της Επιστήμης των Πολιτών μέσω της συλλογής στοιχείων και της κοινωνικής προσφοράς ταυτόχρονα.

 • Να χρησιμοποιούν πρότερη γνώση για τη λήψη γρήγορης απόφασης. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση. Να συνθέτουν μια αφίσα. Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου