0

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ:ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΕΡΦΑΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΖΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Δεξιότητεςστόχευσηςτουεργαστηρίου: Δεξιότητες μάθησης (4Cs): επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργικότητα. Ψηφιακές δεξιότητες: προστασία από εξαρτημένες συμπεριφoρές στις ΤΠΕ, ψηφιακή νοημοσύνη, δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.


Τίτλοι των εργαστηρίων:

1.Γνωριζόμαστε και γινόμαστε ομάδα!
2.Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
3.Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα-Πνευματικά δικαιώματα
4.Ο διαδικτυακός μας φίλος
5.Διαδικτυακός εθισμός
6.Εκφοβισμός και διαδίκτυο
7.Αποτίμηση


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα


1ο Εργαστήριο


Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες και γνωρίζονται στο πλαίσιο της ομάδας υπερβαίνοντας φιλίες ή τις παρέες που έχουν ήδη δημιουργήσει. Αναλαμβάνουν ρόλους που θα εναλλάσσονται σε κάθε εργαστήριο, όπως και οι ομάδες. Σκοπό αποσκοπεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της διαπραγμάτευσης μέσω της συζήτησης, της ενσυναίσθησης και της αποποίησης προκαταλήψεων απέναντι σε μαθητές που δυσκολεύονται στη μαθησιακή διαδικασία.2ο Εργαστήριο


Στο δεύτερο εργαστήριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα πώς οι μαθητές να προφυλάσσουν τον υπολογιστή τους από ιούς, πώς να αποκλείουν διαφημίσεις που μπορεί να μεταφέρουν ιούς και πώς να ξεχωρίζουν ποιες ιστοσελίδες είναι κατάλληλες για παιδιά ή και ποιες να αποφεύγουν.


3ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Έπειτα θα γίνει αναφορά στα πνευματικά δικαιώματα έργων σε ψηφιακή μορφή . Τέλος με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσω ψηφιακών παιχνιδιών θα γίνει αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα και τα κριτήρια επιλογής τους μέσω συμβόλων.


4ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να υιοθετήσουν κανόνες ασφαλούς επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, να αντιπαραβάλλουν τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών φίλων με τους φίλους στην πραγματική ζωή και επίσης να γνωρίσουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν όταν
κάποιος άγνωστος τους προσελκύσει φιλικά χωρίς να το θέλουν και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.


5ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις πρώτες ενδείξεις από την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, να διακρίνουν τις επιπτώσεις του εθισμού στην καθημερινότητά τους και στη σχολική επίδοση όπως και στην υγεία τους και να αναζητήσουν τρόπους για την προστασία Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις πρώτες ενδείξεις από την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, να διακρίνουν τις επιπτώσεις του εθισμού στην καθημερινότητά τους και στη σχολική επίδοση όπως και στην υγεία τους και να αναζητήσουν τρόπους για την προστασία και την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εθισμού.


6ο Εργαστήριο


Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τους τρόπους εκδήλωσής του. Να αναπτύξουν δεξιότητες πρόληψης και να εντοπίσουν τις διαφορές με το <<πείραγμα>>. Η ανάπτυξη ενσυναίσθησης με θεατρικό δρώμενο για την κατανόηση των συναισθημάτων που βιώνουν τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό στο διαδίκτυο.


7ο Εργαστήριο


Αρχικά θα γίνει αποτίμηση των κατακτημένων γνώσεων καις τη συνέχεια η συνεργασία μεταξύ των μαθητών που οδήγησε σε συνεργατικό έργο. Μέσω ρουμπρίκας θα αξιολογηθούν οι δεξιότητες μάθησης (4Cs) και οι ψηφιακές δεξιότητες. Τέλος θα γίνει καταγραφή των τρόπων διάχυσης των δράσεων στο κοινωνικό σύνολο.


2ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Φροντίζω το περιβάλλον

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Φυσικές Καταστροφές-Πολιτική Προστασία

ΤΙΤΛΟΣ:    Όταν μας επισκέπτεται ο εγκέλαδος…

Δεξιότητεςστόχευσηςτουεργαστηρίου: Δεξιότητες 21ου αι. (Δεξιότητες μάθησης 21ου αι., Παραγωγική μάθηση), Δεξιότητες ζωής (Δεξιότητες κοινωνικής ζωής), Δεξιότητες του νου (Στρατηγική σκέψη, Πλάγια σκέψη, Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές)


Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Πρώτη επαφή με το θέμα –Ο σεισμός, ως φυσικός κίνδυνος

2.Τι είναι σεισμός;

3.Μύθοι για τον σεισμό και τον Εγκέλαδο

4.Τι κάνω πριν το σεισμό;

5.Πόσο έτοιμος/η είμαι σε περίπτωση σεισμού;

6. Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού;Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν την έννοια του φυσικού κινδύνου και να αναφέρουν φυσικούς κινδύνους. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο σεισμός είναι ένας φυσικός κίνδυνος.

2ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, το εσωτερικό της γης, τα αίτια του σεισμού και να αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες.

3ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν τον μύθο του Εγκέλαδου , όπως και μύθους άλλων λαών σχετικά με τον σεισμό

4ο Εργαστήριο

Οι μαθητές δημιουργούν βαλιτσάκι με τα είδη πρώτης ανάγκης, καταγράφουν οδηγίες για τους γονείς τους όσον αφορά τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν σε αντικείμενα του σπιτιού τους για την ασφάλειά τους και γνωρίζουν τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του σεισμογράφου.

5ο Εργαστήριο

Να γνωρίσουν βιωματικά τον σεισμό και να αποκτήσουν δεξιότητες για την προστασία τους από τον σεισμό. Να συμμετέχουν σε άσκηση υποτιθέμενου σεισμού και να προτείνουν τρόπους να γίνει η τάξη τους πιο ασφαλής.3ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση

ΤΙΤΛΟΣ:  Αν είμαστε μαζί, γινόμαστε πιο δυνατοί!


Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Δεξιότητες του 21ου αι. Δεξιότητες μάθησης του 21ου αι.– Συνεργασία- Επικοινωνία- Κριτική σκέψη-Δημιουργικότητα- Παραγωγική μάθηση.

Δεξιότητες Ζωής, Δεξιότητες κοινωνικής ζωής, κοινωνικές δεξιότητες - Υπευθυνότητα. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης –Ενσυναίσθηση και ευαισθησία- Πολιτειότητα.

Δεξιότητες επιχειρηματικότητας - Πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα.

Δεξιότητες του νου: Στρατηγική και οργανωσιακή σκέψη- Μελέτη περίπτωσης και επίλυση προβλημάτων.

Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Γνωριζόμαστε και μια ομάδα γινόμαστε!

2.Δώσε μου το χέρι!

3.Παίρνουμε θέση!

4.Μια εικόνα …χίλιες λέξεις!

5.Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

6.Ενεργοί πολίτες

7.Ας κάνουμε τη διαφορά!Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

1ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να αισθανθούν μέλη της ομάδας. Να διαμορφώσουν το συμβόλαιο της ομάδας τους και να αναφέρουν τις προσδοκίες από το πρόγραμμα.

2ο Εργαστήριο

Οι μαθητές αναφέρουν προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. Επίσης στόχο αποτελεί να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης, διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης.

3ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες κοινωνικής ζωής και να είναι σε θέση να προβληματιστούν και να επιχειρηματολογήσουν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες κοινωνικής ζωής και δεξιότητες μάθησης του 21ου αι. Να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξοικειωθούν με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής ζωής και δεξιότητες μάθησης και ψηφιακής μάθησης του 21ου αι

6ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής σκέψης, ενσυναίσθησης, ευαισθησίας και διαμεσολάβησης.

7ο Εργαστήριο

Οι μαθητές να αναστοχαστούν και να αξιολογήσουν την πορεία τους στο πρόγραμμα. Να ανταλλάξουν μεταξύ τους σκέψεις και προβληματισμούς.
4ο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ε΄ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία

ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ:STEM - Εκπαιδευτική ρομποτική

ΤΙΤΛΟΣ: Μια ρομποτοπαρέα: Σχήματα και στερεά!


Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα, ψηφιακές δεξιότητες συνεργασίας, δεξιότητες του νου, της πλάγιας σκέψης, ρουτίνες σκέψης, τεχνολογικός-πληροφορικός σχεδιασμός

Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Η ταυτότητα των ομάδων μας

2.Βρίσκω τον Ευκλείδη!

3.Μεταμορφώνω γεωμετρικά σχήματα

4.Μεταμορφώνω γεωμετρικά στερεά! (1)-STEM

5.Μεταμορφώνω γεωμετρικά στερεά(2)- STEM

6Η γειτονιά μου μελλοντικά!

7.Αποτίμηση


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα εργαστηρίων:

1ο εργαστήριο

Οι μαθητές γνωρίζουν τους στόχους του προγράμματος, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και προσαρμοστικότητας σε ετερογενείς ομάδες και υπευθυνότητας.


2ο εργαστήριο

Οι μαθητές να γνωρίσουν τη σημασία των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών στην καθημερινότητα και σε έργα πολιτισμού. Επίσης να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και πληροφορικού γραμματισμού.3ο εργαστήριο

Καλλιέργεια δημιουργικής και υπολογιστικής σκέψης, ψηφιακές δεξιότητες κριτικής υπολογιστικής σκέψης και δημιουργικότητας.


4ο εργαστήριο

Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικής-υπολογιστικής σκέψης. Επίσης δεξιότητες ψηφιακής υπολογιστικής σκέψης και δημιουργικότητας, όπως και πλάγιας σκέψης.

5ο εργαστήριο

Δεξιότητες δημιουργικής και υπολογιστικής σκέψης, πλάγιας σκέψης και συνεργασίας.

6ο εργαστήριο

Αναπτύσσονται δεξιότητες του νου, της πλάγιας σκέψης με κατασκευές.

7ο εργαστήριο

Καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, επικοινωνίας-συνεργασίας, δεξιότητες του νου, ψηφιακές δεξιότητες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου