0

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Δ Τάξη

 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση

Τίτλος: WATERWISE! Το νερό με μέτρο!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: 4cs: Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Συνεργατικότητα

Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη. Ενσυναίσθηση, Πολιτειότητα, Υπευθυνότητα

Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Στρατηγική και Πλάγια Σκέψη

Τίτλοι εργαστηρίων:

1.Τι είναι το νερό για μένα;

2.Μια σταγόνα παντού

3.Το νερό στον κόσμο

4.Το ταξίδι του νερού στη βρύση μας

5.To νερό στο σχολείο μας

6.Αλλάζουμε;

7.Το μήνυμα προς τα έξω!


Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 1ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να ενεργοποιήσουν πρότερη γνώση.
 2. Να εκφράζονται με το σώμα τους.
 3. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: ταξινόμηση.
 4. Να δημιουργούν συνεργατικά. 


 2ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες.
 2. Να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες του νερού (π.χ. μορφές, χρήσεις, κύκλος κτλ).
 3. Να εξασκήσουν τη φαντασία τους.
 4. Να αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής έκφρασης.
 5. Να αντιληφθούν τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου.  3ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να καλλιεργήσουν τον οπτικό γραμματισμό.
 2. Να αναπτύξουν δεξιότητες του νου (visible thinking).
 3. Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία.
 4. Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανθρ. δραστηριότητα.
 5. Να υιοθετούν διοφορετική οπτική γωνία.
 6. Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
 7. Να αναγνωρίζουν το νερό ως φυσικό πόρο.  
 4ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση.
 2. Να ερευνούν τις πηγές και να εξάγουν συμπεράσματα.
 3. Να μεταφέρουν το κεντρικό νόημα σχηματικά.
 4. Να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος του infographic.
 5. Να ανακαλύψουν τους τρόπους ύδρευσης στο παρελθόν.  5ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης


 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης: παρατήρηση, συλλογή δεδομένων, συμπέρασμα.
 2. Να αντιληφθούν την αξία της επιστημονικής έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 3. Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για ανάληψη δράσης.
 4. Να εντοπίζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. 
 6ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας.
 2. Να αξιολογούν τη συμπεριφορά τους και να αναλαμβάνουν δέσμευση για αυτοβελτίωση.
 3. Να εξοικειωθούν με το κειμενικό είδος της επίσημης επιστολής.
 4. Να διεκδικούν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο.  7ου εργαστηρίου Δ΄ τάξης

 1. Να επιλέγουν περιεχόμενο για ένα μέσο ενημέρωσης.
 2. Να οργανώνουν πληροφορίες.  2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Ενδοιαφέρομαι κι ενεργώ

Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος: Έχω κι εγώ δικαιώματα, είμαι παιδί!

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:Δεξιότητες μάθησης επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία. Δεξιότητες ζωής, αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση κι ευαισθησία, κοινωνικές δεξιότητες, υπευθυνότητα. Δεξιότητες του νου Επίλυση προβλημάτων , Μελέτη περιπτώσεων.


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Εγώ, εσύ, αυτός/ή…..ΕΜΕΙΣ 
 2. Εγώ και ο/η άλλος/η 
 3. Το συμβόλαιό μας 
 4. Διάλεξε εικόνα 
 5. Δικαιώματα του Παιδιού 
 6. Έχεις δικαιώματα Μάθε τα 
 7. Ζωγραφίζω το δικαίωμά μου να…. 
 8. Να αλλάξουν θέση όσοι… 
 9. Είμαστε στο ΕΜΕΙΣ 
 10. Τα γυαλιά της Διαφορετικότητας 
 11. Μπροστά στην αλήθεια 
 12. Κάνω γκάλοπ 
 13. Μιλώντας για «παραμύθια» 
 14. Robogirl, γιατί όχι; 
 15. Η φιλία δεν έχει σύνορα 
 16. Αν και μακριά, τόσο κοντά 
 17. Περπατώ και μιμούμαι 
 18. Φεύγω και παίρνω μαζί μου…. 
 19. Πλουραλισμός και ετερότητα 
 20. Σαν το κύμα 
 21. Βρείτε κάποιον….. 
 22. Παίζουμε; 
 23. Πώς νιώθω… Αναδρομή. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 1.  Τα παιδιά μέσω της δραστηριότητας γνωριμίας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα μέλη της ομάδας τους και ότι είναι όλοι ίσοι.
 2. Να βρουν τα παιδιά ένα ή περισσότερα θετικά στοιχεία για τον εαυτό τους. Αναπτύσσοντας αυτογνωσία αντιλαμβάνονται τη μοναδικότητά τους και αναγνωρίζουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους.
 3.  Να διατυπωθούν οι βασικοί κανόνες και οι αρχές για την καλή λειτουργία της ομάδας καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 4. Να συνδέσουμε τις ανθρώπινες ανάγκες με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να γίνει κατανοητό ότι ενστικτωδώς γνωρίζουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και είναι συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας. 
 5. Να έρθουν σε επαφή με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 6. Να ορίζουν με δικά τους λόγια τα δικαιώματα

 7. Να εντοπίζουν τις αξίες που θεμελιώνουν τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 8. Να γίνει κατανοητό ότι τα δικαιώματα δεν είναι ψυχρά κείμενα αλλά συνδέονται με ανθρώπινες ανάγκες

 9.  Να κατανοήσουν ότι ενώ είμαστε όλοι διαφορετικοί, έχουμε και πολλές ομοιότητες

 10. Να κατανοήσουν ότι είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι και να καλλιεργηθεί η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται δημιουργικά και αλληλοσυμπληρωματικά τη διαφορετικότητα.

 11.  Να οξυνθεί η δυνατότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα των ατόμων σε όλες τις μορφές

 12. Να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας και των αποκλεισμών από δραστηριότητες και να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους

 13. Στόχος η διερεύνηση των απόψεων για την ισότητα των φύλων και την ίση μεταχείριση

 14.  Να εντοπίσουν τις παγίδες που κρύβουν τα στερεότυπα και το πόσο παραπλανητικά μπορεί να αποδειχτούν

 15. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που σχετίζονται με στερεότυπα φύλου και διακρίσεις, να εντοπίσουν περιπτώσεις της καθημερινότητας που λειτουργούν με στερεότυπα και να διερευνήσουν με ποιο τρόπο αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας.

 16.  Στόχος είναι να επικεντρωθούν στην έννοια της φιλίας, στο πως επιλέγουμε τους φίλους μας, στο ποιους απορρίπτουμε και γιατί

 17. Να γίνουν αντιληπτά τα αίτια που εξαναγκάζουν τους πρόσφυγες να ξεριζωθούν σε αντιδιαστολή με την εκούσια μετανάστευση για οικονομικούς ή άλλους λόγους.

 18.  Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

 19. Να δοθεί έμφαση στην αντιστερεοτυπική-αντιρατσιστική προσέγγιση (ο πρόσφυγας δεν είναι πάντα ο φτωχός και αμόρφωτος) και να ευαισθητοποιηθούν σε οτιδήποτε αφορά ανθρώπινες σχέσεις, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ανθρωπιστικής συνείδησης, την ανάπτυξη σεβασμού προς τους άλλους.

 20.  Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να δείξει πως ο άνθρωπος είναι μέρος ολόκληρου του κόσμου όπου συνυπάρχουν εθνικότητες, πολιτισμοί, κουλτούρες κλπ.

 21. Να αναδειχτεί η σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας στην επίτευξη κοινών στόχων.

 22.  Να γίνει κατανοητό ότι έχουμε πολλές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μας που εμπλουτίζουν την κοινωνία χωρίς να χάνουμε την ατομικότητά μας.

 23. Καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών και εμπέδωση των δικαιωμάτων και της αναγκαιότητάς τους

 24.  Αποτίμηση του προγράμματος και έκφραση θετικών και αρνητικών έτσι όπως βιώθηκαν από τα παιδιά.
 3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Οδική Ασφάλεια

Τίτλος: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα, Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον), Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης, Πλάγια σκέψη, Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Άς γνωριστούμε
 2. Πινακίδες σήμανσης 
 3. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός 
 4. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης 
 5. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης 
 6. Πηγαινοέρχομαι στο σχολείο με ασφάλεια – Τρόποι μετακίνησης 
 7. Αξιολόγηση – Αναστοχασμός 


Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες προσδοκούμε να:

Μοιράζονται συναισθήματα και σκέψεις για τις δράσεις τους.

Γνωρίζουν τους κανόνες λειτουργίας της ομαδικής εργασίας

Συναισθάνονται τη σημασία της ομαδικής εργασίας 


2ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τη σημασία των πινακίδων σήμανσης

Αναγνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφορούν λαμβάνοντας υπόψη τις πινακίδες σήμανσης


 3ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τα εμπόδια κατά την πεζή πορεία

Λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά την πεζή πορεία


 
4ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης για ποδηλάτες

Χρησιμοποιούν τον απαραίτητο εξοπλισμό ποδηλασίας

Γνωρίζουν τον ορθό χειρισμό του ποδηλάτου

Ελέγχουν το ποδήλατό τους πριν από κάθε διαδρομή 5ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Γνωρίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς των επιβατών οχημάτων

Εφαρμόζουν τους κανόνες συμπεριφοράς των επιβατών οχημάτων


 6ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τους τρόπους μετακίνησης της διαδρομής από και προς το σχολείο και το σπίτι

Γνωρίζουν την συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή από το σπίτι τους προς το σχολείο 


7ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Γνωρίζουν τις επιδόσεις τους, τόσο στον γνωστικό τομέα, όσο και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
 4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ


Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ

Υποθεματική: STEM/Εκπαιδευτική ρομποτική

Τίτλος: Σχεδιάζουμε ένα ρομπότ

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου:

Μάθησης 4Cs (σεβασμός, αυτεπάρκεια, αυτόνομη μάθηση, ακρόαση-παρατήρηση, γλωσσικές-επικοινωνιακές, συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων), ζωής (πολιτειότητα, υπευθυνότητα, ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα), ψηφιακές (πληροφορίες-επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, επίλυση προβλήματος με ψηφ. μέσα) και του νου(αναλυτική και κριτική σκέψη).


Τίτλοι εργαστηρίων:

 1. Να σχεδιάσουμε ένα ρομπότ. Τι είναι ένα ρομπότ;
 2.  Διερεύνηση για τα ρομπότ
 3. Διερεύνηση για τη λειτουργία των ρομπότ
 4. Προγραμματισμός με τους αισθητήρες του micro:bit
 5. Συμφωνώ ή διαφωνώ και γιατί
 6. Σχεδιάζουμε ένα ρομπότ για την τάξη μας
 7. Διάχυση, αξιολόγηση
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες να

-αναγνωρίζουν ότι για τα τεχνολογικά επιτεύγματα δεχόμαστε πραγματικές και φανταστικές πληροφορίες

-καταγράφουν τις ιδέες και αναπαραστάσεις που έχουν για τα ρομπότ

-θέτουν επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα

-εντοπίζουν βασικές λέξεις-κλειδιά2ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-διακρίνουν τις ανάγκες που οδηγούν στη δημιουργία ρομπότ

-διερευνήσουν διαφορετικές μορφές των ρομπότ

-αναζητούν και αξιολογούν τεκμήρια για απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα

-συνεργάζονται στην ομάδα


3ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-αναγνωρίζουν μοτίβα στη λειτουργία των ρομπότ

-εξηγούν αίτιο και αποτέλεσμα για τη λειτουργία των ρομπότ

-συγκρίνουν συστήματα και λειτουργίες για τα: άνθρωπο, ρομπότ, αυτοματισμούς

-συνεργάζονται στην ομάδα4ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες να

-αναγνωρίζουν μοτίβα σε προγράμματα που χειρίζονται συμβάντα

-εντοπίζουν την είσοδο και έξοδο ενός προγράμματος

-παρατηρούν τη χρήση αισθητήρα ως είσοδο σε πρόγραμμα

-εφαρμόζουν κριτήρια για αν απαντήσουν σε ερευνητικά ερωτήματα

-συνεργάζονται στην ομάδα


5ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-υποστηρίζουν με τεκμήρια τις ιδέες τους για τα ρομπότ

-εξηγούν τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε άνθρωπο, υπολογιστή και ρομπότ

-εκφράζουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας βασικές λέξεις-κλειδιά της ενότητας

6ου εργαστηρίου Δ΄τάξης


Οι μαθητές/τριες να

-σχεδιάζουν μία ρομποτική διάταξη για την επίλυση αυθεντικού προβλήματος

-εντοπίζουν και τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά ενός ρομπότ

-αναστοχάζονται σχετικά με την κατανόηση και τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τα ρομπότ

-καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους

7ου εργαστηρίου Δ΄τάξης

Οι μαθητές/τριες να

-εκφράζουν με τη μορφή ερωτήσεων τις γνώσεις που απέκτησαν για βασικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ρομπότ καθώς και ομοιότητες και διαφορές των ρομπότ από τον υπολογιστή και άλλους αυτοματισμούς

-χρησιμοποιούν τις νέες λέξεις-κλειδιά

-αναστοχαστούν σχετικά με τη μάθησή τους

-εξερευνήσουν τις δυνατότητες διάχυσης της εργασίας τους 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου