0

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα μετάβασης από την ΣΤ΄ τάξη στο Γυμνάσιο

 Πρόγραμμα μετάβασης για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με το 6ο Γυμνάσιο  Κοζάνης.

Η κοινωνική λειτουργός του σχολείου μας κ. Χλιαρά Μαρία σε συνεργασία με τον μουσικό μας κ. Μαραμή Ευάγγελο προγραμμάτισαν την επίσκεψη των μαθητών μας στο Γυμνάσιο και υλοποίησαν από κοινού δράσεις. Τους μαθητές μας τους υποδέχθηκαν εγκάρδια με τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας ο διευθυντής και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφενός με τους μαθητές μας που επέστρεψαν κατενθουσιασμένοι και αφετέρου με τους γονείς των μαθητών μας για τους οποίους οργανώθηκε τηλεδιάσκεψη μέσω Webex με θέμα τη διαχείριση θεμάτων της μετάβασης από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην αμέσως επόμενη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου