0

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠαράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφο και το με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.
Οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα αυτό, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και την ομάδα ασύγχρονης
εκπαίδευσης, προτείνεται να δημιουργούν τα ψηφιακά τμήματα στα οποία θα ενταχθούν οι
μαθητές/μαθήτριες και να αναρτούν σχετικό υλικό σε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται
από τις σχετικές πλατφόρμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου