0

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Ενημερωτική δράση

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση από τον κ. Καδιγιαννόπουλο, Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων Δυτ. Μακεδονίας αφενός μεν για την κατανόηση των ορισμών προσφυγικό φαινόμενο - μετανάστευση και αφετέρου για τα δικαιώματα του παιδιού που είναι και δικαιώματα όλων των παιδιών του κόσμου, όπως η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου