0

Κυριακή 1 Απριλίου 2018


Υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος

Την Πέμπτη  29/3/2018 παρουσιάστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη Διάδυμα, στην υλοποίηση του οποίου συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Σκοπός του περιβαλλοντικού προγράμματος ήταν η  ευαισθητοποίηση, η υιοθέτηση καλών πρακτικών και η εδραίωση της ιδέας της ανακύκλωσης των υλικών, ώστε να καταστεί αυτή ως αυτονόητη καθημερινή πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου