0

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ


        Θέμα: «Προγραμματισμός ενισχυτικής διδασκαλίας 2013- 2014 για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου»

               

Η Ενισχυτική Διδασκαλία, δομή της Αντισταθμιστικής Αγωγής /Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013, Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 - ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων να ενημερώσουν τους  Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών, που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στην Α’ Γυμνασίου, για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν τον Ιούνιο του 2013 αιτήσεις συμμετοχής στα Γυμνάσια εγγραφής των μαθητών, σύμφωνα με το  με αριθμ. 72849/Γ7/ 29-5-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου